Ger unga kriminella framtidstro och kraft
att bygga ett liv fritt från kriminalitet


VARFÖR PROCESS KEDJAN

Process Kedjan stöttar
unga kriminella både till en förbättrad utslussning, samt
till att bygga ett liv i frihet och förhindra återfall.


VAD VILL VI UPPNÅ

Att skapa ett liv utan krimina-
litet och droger. Process Kedjan vänder sig till unga som lever med missbruk och kriminalitet och i utanförskap.


HUR FUNGERAR DET?

Process Kedjan har ett unikt coachningsprogram riktat till unga människor som sitter in-
låsta på häkte, institution och anstalt.

LÄS MER >


REFERENSER