En värld där alla barn och ungdomar ges
förutsättningar till trygghet, hopp och framtidstro –
och ingen växer upp till ett liv i utanförskap

VARFÖR PROCESS KEDJAN

Process Kedjan stöttar
unga kriminella både till en förbättrad utslussning, samt
till att bygga ett liv i frihet och förhindra återfall.

VAD VILL VI UPPNÅ

Att skapa ett liv utan krimina-
litet och droger. Process Kedjan vänder sig till unga som lever med missbruk och kriminalitet och i utanförskap.

HUR FUNGERAR DET?

Process Kedjan har ett unikt coachningsprogram riktat till unga människor som sitter in-
låsta på häkte, institution och anstalt.

LÄS MER >


REFERENSER