Från och med hösten 2024 kommer Process Kedjan att erbjuda en unik möjlighet för anhöriga till personer som lever i en kriminell livsstil eller har hamnat i ett beroende. Genom vårt nya coachingprogram strävar vi efter att ge stöd och vägledning till dem som ofta står ensamma i kampen mot dessa svårigheter.

Vi vet hur påfrestande det kan vara att vara närstående och vårt mål är att hjälpa anhöriga att hitta styrka och strategier för att hantera situationen.

Vår coaching sker helt digitalt, vilket innebär att anhöriga från hela Sverige kan delta. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att nå ut till fler människor, oavsett var de bor, och erbjuda dem den hjälp de behöver. Digital coaching ger också flexibilitet att delta i sessionerna från hemmets trygga vrå, vilket kan vara särskilt värdefullt i stressiga och känslomässigt laddade situationer.

Du kommer att möta en utbildad coach som har egen erfarenhet, djup förståelse och kunskap om de utmaningar som anhöriga ställs inför. Genom personliga samtal kommer du och coachen att arbeta tillsammans för att du ska få verktygen att ta hand om ditt eget välmående.

Om du är anhörig till någon som lever i en kriminell livsstil eller har hamnat i ett beroende, uppmuntrar vi dig att anmäla ditt intresse för vårt program. Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig!