Våra tjänster

Unga brottsförövare är en av samhällets mest utsatta grupper. Återfallsfrekvensen inom denna målgrupp är mer än 80%. Genom coachprogram i låsta miljöer, medverkan i SIG-grupper, kvalificerade coacher och en bred verksamhet i frihet ger Process Kedjan dessa unga chans att hitta tillbaka till ett liv fritt från kriminalitet.

slide 1
Bild 1
Polis/Arrest
Bild 2
Häkte
Bild 3
Domstol
Bild 4
Anstalt
Bild 5
Frigivning
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Coachning i låst miljö och frihet

En personlig coach utses till unga kriminella som sitter i arrest, häkte, på institution eller anstalt. Coachen blir en varaktig stödperson genom hela processen – från polisingripande till frigivning, då PK-coachen följer med och ofta blir en del av en SIG-grupp (Social insatsgrupp) runt ungdomen.

Process Kedjans coacher har gedigen utbildning inom coachning, MI (motiverande samtal) och socialpedagogiskt ungdomsarbete. Alla har dess­utom egen bakgrund inom målgruppen, vilket gör att ungdomen kan identifiera sig med honom/henne och förtroendet stärks. Det möjliggör en varaktig och positiv relation som ungdomen ofta saknar, men behöver för att kunna bryta gamla mönster och ändra sin livsstil. Att coachen själv lyckats ta sig tillbaka till livet ger ungdomen hopp och de vågar tro på en bättre morgondag.

Målet är att unga kriminella ska kunna se värdet av andra livsval. Tillsammans med coachen får de hjälp att bryta destruktiva beteenden och sätta upp nya positiva mål för sig själva och hitta rätt vägar att uppnå dem.

Föreläsningar

Process Kedjan har flera föreläsare som frekvent föreläser på uppdrag från bland annat myndigheter och skolor. Föreläsningarna bygger på egna erfarenheter och är gripande livsöden som hjälper till att sprida kunskap. I skolor fungerar det som ett preventivt arbete med utbildningssyfte inom ett område där skolorna ofta har luckor. Process Kedjan medverkar gärna vid temadagar eller dylikt och har resurser att följa upp med ett betydande efterarbete.

Du är välkommen!

Besöksadress:
Tjärhovsgatan 9
116 21 Stockholm
E-post:
info@processkedjan.se
Telefon:
Richard Karlsson, 0736-88 84 67