Om oss

Unga brottsförövare är en av samhällets mest utsatta grupper.
Process Kedjan ger dessa unga möjlighet att hitta tillbaka till livet.

Varför Process Kedjan?

Att förhindra återfall
Samhället ger inte unga kriminella det stöd de behöver för att ändra sin livsstil. Det saknas ett långsiktigt, varaktigt stöd som sträcker sig över olika myndigheter och instanser. En ungdom som blir livsstilskriminell utgör en stor kostnad för samhället och har vid 40 års ålder kostat 80 miljoner kronor i kostnader för rättsväsende, sjukvård, rehabilitering och inkomstbortfall.
Process Kedjan coachar unga kriminella både under inlåsning och i frihet, dels för en förbättrad utslussning från sluten vård på institution och anstalt, dels till att kunna bygga ett liv i frihet och förhindra återfall.

Vad vill vi uppnå?

Att skapa ett liv utan kriminalitet och droger
Process Kedjan vänder sig till unga som lever med missbruk och kriminalitet och i utanförskap. Process Kedjan verkar för att skapa förutsättningar för dem att bryta med sina dåliga vanor och skapa ett rikt och meningsfullt liv i frihet genom att ungdomarna ska:

  • Se alternativ till ett liv i kriminalitet
  • Få hopp och framtidstro
  • Skapa sunda, varaktiga relationer
  • Finna en ny gemenskap

Hur fungerar Process Kedjan?

Unikt coachningsprogram, individanpassat stöd, preventiva insatser
Process Kedjan har ett unikt coachningsprogram riktat till unga människor som sitter inlåsta på häkte, institution och anstalt. För de ungdomar som befinner sig i frihet finns kvalificerade kontaktpersoner, meningsfulla program, preventiva insatser och aktiviteter. Process Kedjans inbjudande lokaler ska vara en trygg miljö att komma till för den som behöver stöd och gemenskap och det finns alltid utbildad personal på plats.
Process Kedjan har lång erfarenhet av förtjänstfullt arbete med unga i utanförskap och utbildningsnivån är hög. All personal har egen bakgrund inom målgruppen, men lever idag drogfritt och hederligt.

Vilka är vi?

Andreas Nygren

Andreas Nygren

Grundare
0736-88 31 18
andreas.nygren@processkedjan.se

Richard Karlsson

Grundare
0736-88 84 67
richard.karlsson@processkedjan.se

Hedda Lilja

Coach
hedda.lilja@processkedjan.se

Hussein Naji

Coach
hussein.naji@processkedjan.se

Joakim Lindén

Ungdomsledare

Jimmy Kekki

Ungdomsledare

Johannes Hedman

Ungdomsledare