När någon drabbas av missbruk eller lever i en kriminell livsstil, påverkas hela familjen. I situationer som dessa säger man ofta att hela familjen blir sjuk eftersom det kan ha en betydande negativ inverkan på dem som står nära. Personer som lever eller har levt i kriminalitet eller med ett missbruk kan ha ett både oförutsägbart och skadligt beteende. Detta orsakar påfrestningar i alla relationer och skapa ofta känslor av ilska, skam och skuld inte minst hos familjemedlemmar.

Genom Process Kedjans anhörigstöd får anhöriga stöd att bryta isoleringen och utveckla den kunskap de behöver för att på ett sunt vis kunna stödja ungdomen att hitta en alternativ livsstil. Samtidigt får den anhörige en möjlighet att utveckla både sin självkänsla och sitt självförtroende och göra ansvarsfulla val som tar dem ut ur den förvirrande labyrint som någon annans beroende eller kriminella livsstil har fört in dem i.

Process Kedjan stödjer anhöriga genom:

  • Coaching: Hos Process Kedjan träffar du en utbildad coach som ger dig stöd och verktyg. Du får möjlighet att boka in totalt 5 samtal.
  • Föreläsningar: Process Kedjan anordnar regelbundet föreläsningar. Vårens och höstens föreläsningar kommer att beröra teman som; sorg, gränser, kriminalitet som livsstil, medberoende och beroende.
  • Aktiviteter: För att stärka gemenskapen anordnar Process Kedjan gemensamma aktiviteter för anhöriga 4 gånger om året.
  • Anhörigutbildning: Process Kedjan har sedan 2016 erbjudit en utbildning för anhöriga till personer som lever eller har levt i kriminalitet eller med missbruk. Utbildningen har fokus på gemenskap, anhörigproblematik och konkreta verktyg för självutveckling.

Hur stödjer det den anhörige?

Att leva nära en person som har en kriminell livsstil eller har utvecklat ett beroende innebär att den anhörige hamnar i en situation där livet upplevs som både oförutsägbart och fyllt av problem och kaos. Fördomsfritt stöd är centralt för att den anhörige ska kunna ta sunda beslut.

Hur stödjer det ungdomen?

Genom att alla medlemmar i familjen får stöd och hela familjen tillfrisknar kommer ungdomen att få det stöd och den hjälp i hemmet som är nödvändig för en långsiktig livsstilsförändring. Hemmet kommer inte längre vara en dysfunktionell plats, utan en plats för stöd och hjälp.

Vill du komma veta mera om Process Kedjans anhörigstöd? Fyll i dina uppgifter nedan!