Bli medlem

Föreningens ändamål är att i Sverige arbeta brott- och drogförebyggande bland unga människor genom information, gemenskap, kontaktverksamhet och utbildning.
Inga kostnader, vi ser bara fram emot ditt stöd.

Ordinarie medlemskap – person 13–29 år, bakgrund med drog, spel, alkoholmissbruk eller kriminalitet. Medlem ska vara villig att verka för föreningens syfte och följa bestämmelserna i föreningens stadgar, samt avhålla sig från alla former av kriminalitet, droger, alkoholmissbruk och dopingpreparat.

Seniort medlemskap – person över 29 år. Personlig bakgrund med drog, spel, alkoholmissbruk eller kriminalitet. Medlem ska vara villig att verka för föreningens syfte och följa bestämmelserna i föreningens stadgar, samt avhålla sig från alla former av kriminalitet, droger, alkoholmissbruk och dopingpreparat.

Stödmedlemskap – person som har förklarat sig villig att verka för föreningens syften.