Ungdomsverksamhet

Meningsfull fritid, att vara en del av en gemenskap och göra roliga saker i grupp är oerhört viktigt för den ungdom som önskar göra en förändring i sitt liv. Process Kedjan erbjuder just detta.
Här möts ungdomar som delar en önskan om att lämna droger och kriminalitet bakom sig.

Aktiviteter

Att göra roliga aktiviteter är ett viktigt inslag i Process Kedjans verksamhet. Det kan handla om stora aktiviteter som att gå på Gröna Lund, spela paintball eller köra gokart, eller så kan det vara något så enkelt som att ha en tacokväll och köra en Fifa-turnering på Playstation. Dessutom har vi de senaste åren gjort skidresa till Romme på vintern och åkt till Gotland på sommaren.
Framför allt ger aktiviteterna ett utmärkt tillfälle att kunna ha roligt tillsammans och uppleva glädje och skratt. För ungdomar som kommer från ett liv i utanförskap, med droger och kriminalitet, så kan det vara deras första riktigt goda möjlighet att få vara en del av ett positivt sammanhang bland nya vänner i en ny gemenskap.

Kontaktmannaskap

En kontaktperson är ett värdefullt stöd i vardagen för en person som söker sin plats i samhället. Det är en vänskaplig relation med syfte att vara till hjälp att bygga ett nytt socialt liv och finna meningsfulla fritidssysselsättningar, men en kontaktperson kan även vara till hjälp i rent praktiska ärenden.
Process Kedjan har ett team av utbildade kontaktpersoner med egen bakgrund inom målgruppen och lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Förändringsprogram

Process Kedjan erbjuder ett omfattande och beprövat program över tio-tolv sammankomster som behandlar flera olika delar av kriminalitet och missbruk. Det är fokus på konsekvenser med föreläsningarna från bland annat polis, läkare och brottsoffer.
Genom det väl sammansatta programmet ska ungdomarna ges möjlighet att se sanningen om sig själva och om missbruket och kriminaliteten, hur både man själv och ens omgivning drabbas. Dessutom ges stöd till att skapa en positiv bild av samhället och man får utveckla sina sociala färdigheter.

Musikstudio

Med en väl utrustad musikstudio kan Process Kedjan erbjuda sina medlemmar kurser i musikskapande. Dessa kurser kombinerar musikutbildning med motiverande samtal tillsammans med en coach från Process Kedjan. Musik är ofta ett bra sätt att uttrycka känslor och tankar och kan få ungdomar att dela med sig av sina innersta tankar som coachen kan fånga upp och diskutera med vederbörande.
Musikprogrammet erbjuder en spännande och kreativ miljö till förändring där seriösa och konstruktiva samtal och mer lättsamma aktiviteter får plats med samma självklarhet. Det blir ett roligt och attraktivt sätt att bryta en destruktiv livsstil och finna något nytt och mer meningsfullt.

Lokalerna

Process Kedjans har inbjudande lokaler, helrenoverade under 2015, centralt belägna i närheten av Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Det är en välkomnande miljö dit medlemmarna ska kunna komma och känna trygghet, vare sig de bara vill hänga med lite fritidsgårdskänsla eller om det är för att de behöver någon att prata med.
Dörrarna står öppna dagtid alla vardagar, samt ett par kvällar i veckan då det är aktiviteter med matlagning, spel och lättsamt umgänge. Det finns alltid utbildad personal på plats.