Process Kedjan har under 10 år haft ett nära och lyckat samarbete med Kriminalvården genom ett statsbidrag. Bland annat är vi bland ett fåtal utomstående som får komma in redan i häktesmiljön och påbörja vårt arbete med den intagne mot ett lyckat, framtida liv i frihet. Här beskriver vi kort hur vår process går till och hur ni gör för att sätta igång samarbetet med oss på er anläggning.

Motivationsgrupper

Ibland börjar processen med att den intagne är med i gruppsamtal som vi kallar Motivationsgrupp. Motivationsgrupperna genomförs av två utbildade coacher från Process Kedjan med egen erfarenhet av utanförskap och vägen tillbaka till ett liv i verklig frihet. 

Syftet med motivationsgrupperna är att skapa ett rum där intagna kan få möjlighet att ta av sig sina masker och attityder och se sanningen om sina liv. Vi vill med dessa grupper föra in friska diskussioner och inspirera de intagna till att fatta sunda beslut i låsta miljöer. I dessa grupper kan de vi träffar se att det finns alternativ till ett liv i kriminalitet och missbruk, de kan få hopp och framtidstro vilket skapar motivation att förändra sina liv.

Upplägget för motivationsgrupperna kan se ut som följer:  

 • Information. Vi berättar om organisationen, hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda.
 • Identifikation. Att vi berättar om vårt liv i utanförskap och vägen tillbaka är en viktig nyckel att använda för att skapa förtroende och öppna upp till fortsatta resonemang i gruppen. Detta sker alltid ur ett konsekvensbaserat perspektiv.
 • Grupprocess. Alla i gruppen får möjlighet att presentera sig, berätta om sig själva eller reflektioner från presentationen. Här har identifikationen brutit ner ev motstånd och samtalen blir ofta mycket öppna. 
 • MI-baserade (Motivation Interview) diskussioner där vi ställer öppna frågor för att motivera till förändring. 
 • Efter gruppsamtalet erbjuds även individuell coachning till enskilda individer. 

Fakta om vårt arbetssätt

 • Målgrupp: upp till 29 år
 • Jobbar både i häktesmiljö, anstalt och villkorlig frigivning
 • Personliga coacher
 • Motivationsgrupper och/eller enskild coachning på insidan

Hör oss berätta om våra egna erfarenheter

Individuell coachning

En personlig coach utses till unga kriminella som sitter i frihetsberövad. Det kan vara i arrest, häkte med restriktioner, häkte utan restriktioner, på institution eller anstalt. Coachen blir en varaktig relation genom hela processen var denne än hamnar – från polisingripande till frigivning.  

Coachen träffar den intagne 1 till 3 gånger per månad, beroende på var denne befinner sig. Under häktestiden är målsättningen att träffa klienten varje vecka, medan besöken kan bli mindre frekventa på anstalt och institution beroende på var denne är placerad. Samtalen är MI-baserade och arbetssättet är målinriktade samtal där coachens egen erfarenhet av utanförskap tar processen framåt.

Den individuella coachningen strävar mot dessa mål:

 • Att se alternativ till ett liv i kriminalitet och missbruk
  Vi bryter ner falska föreställningar om att det inte går att förändra sitt liv och istället hittar vi och ser möjligheterna att förändras.
 • Att få hopp och framtidstro
  En förutsättning för att kunna göra en förändring i livet är att få hopp om en bättre framtid. Genom coachprocessen ”nuläge, delmål och mål” skapar vi motivation och kraft. 
 • Att fatta sunda beslut i låsta rum
  I de låsta miljöerna kan man fatta beslut som antingen förstör förändringsprocessen eller hjälper en mot målet att leva ett liv fritt från kriminalitet och droger. Vi coachar den intagne mot dessa beslut och hur han eller hon gör för att nå dessa.
 • Att skapa sunda, varaktiga relationer
  Tillsammans identifierar vi vilka i den intagnes omgivning som kan bidra till att processen går framåt. Hur kan man hitta nya friska relationer och behålla dessa? Vilka är ”vinnarna”, som har klarat sig bra i samhället, och hur tar man rygg på dessa?
 • Att leva ett liv fritt från kriminalitet och missbruk
  Vi jobbar med att förändra personens tankar, känslor, attityder och handlingar som kommer visa att hon eller han har förändrats. 

Fakta om våra coacher

 • Identifikationen
  (kommer från en bakgrund med utanförskap)
 • Utbildningar:
  MI – Motivation Interview-ubildade
  Coachutbildning via Copa
  Utbildade socialpedagoger 
 • Högt ställda krav. Minst 3 år fri från droger och kriminalitet.
  Kollas regelbundet med urinprov och belastningsregistret.

Samverkan

Vi har alla våra nycklar för att nå fram till målgruppen och skapa förändring. Ibland är det en fysisk nyckel, ett beslut, ett samtal eller ett möte som öppnar upp för möjligheten till förändring. Vår önskan är att Kriminalvården och de som arbetar där fortsätter att vara ambassadörer för vårt arbete och informerar dem som sitter inlåsta om hur vi på Process Kedjan skapar hopp och framtidstro. 

Är du intresserad av fortsatt kontakt?

Vilka häkten och anstalter Process Kedjan genomför motivationsgrupper på bestäms ett år i förväg och styrs av ett statsbidrag av Kriminalvården. 

Skulle ni vara intresserade av att vi börjar genomföra motivationsgrupper hos er kontakta Andreas Nygren eller fyll i formuläret nedan, så kommer vi och presenterar vilka vi är, hur vi arbetar både med motivationsgrupper och individuell coachning och hur vi kan samverka.

När det gäller den individuella coachningen kan vi komma efter förfrågan och utifrån lediga coacher. Har ni en klient i häktet med restriktioner behövs ett beslut från åklagaren innan vi kan besöka klienten. Kontakta oss vid förfrågning av coach från Process Kedjan. 

KONTAKTA OSS

Andreas Nygren

Andreas Nygren 

0736-88 31 18

info@processkedjan.se