Genom att familjen tillfrisknar kommer ungdomen att få det stöd och den hjälp i hemmet som är nödvändig för en långsiktig livsstilsförändring. Hemmet kommer inte längre vara en dysfunktionell plats, utan en plats för stöd och hjälp. Genom att de anhöriga gradvis ändrar sina beteenden och får hjälp kommer de också att kunna stödja och förvänta sig att ungdomen utvecklar ett personligt ansvar. De anhöriga kommer inte längre att vara möjliggörare för osunda val och osunda beteenden. Hemmet kommer att bli en sund och trygg plats.

Ett hem där de anhöriga inte får stöd blir lätt ett hem i kaos. För ungdomen är det svårt att finna utrymme att ta hand om sin egen utveckling när hen samtidigt ska ta hand om alla känslor som de anhöriga uttrycker. När den anhörige lär sig att ta hand om sina egna känslor behöver inte ungdomen ta hand om den sorg och förtvivlan som anhöriga bär på utan kan i stället fokusera på sin egen utveckling. Hemmet kommer även att bli en plats där det finns sunda gränser. Med sunda gränser kommer utrymme att ges för kärlek och omtanke.

När en ungdom väljer att lämna en kriminell livsstil eller ett missbruk är goda och sunda förebilder avgörande. Genom att de anhöriga har fått möjlighet att upptäcka sina värderingar och stärkt både sin självkänsla och sitt självförtroende kommer de att vara just de förebilder som ungdomen behöver för att upptäcka sina egna värderingar och stärka sitt självförtroende och sin självkänsla. Målet är att ungdomen ska få en sund familj, med tydliga gränser som kärleksfullt och sunt stödjer ungdomen i hens utveckling.

Hur påverkar det ungdomen att anhöriga får stöd?

  • Ungdomen får rätt stöd i hemmet
  • Ungdomen utvecklar ett personligt ansvar
  • Ungdomen får en sund miljö att utvecklas i
  • Ungdomen kan fokusera på din egen utveckling i stället för att ta hand om den anhöriges känslor
  • Ungdomen möter kärlek i stället skuld, skam, manipulation och hot
  • Möjliggörare försvinner ur bilden
  • Ungdomen får en sund förebild
  • Samspelet med anhöriga blir bättre

Vill du komma i kontakt med en anhörigcoach. Fyll i dina uppgifter nedan!